kontrollerad

Idag på lunchrasten så hade jag ett för mig mycket viktigt möte inbokat med ett ackrediterat kontrollorgan. Jag var lite nervös. Myndigheterna hotade med körförbud. Tydligen så skulle hojen bli trafikfarlig 1 juni om jag inte besiktade den innan dess. Kanske till och med subversivt samhällsfarlig. Det vill man ju inte ha på sitt samvete. Att åka runt på ett rebelliskt fordon. Men allmänheten kan nu slappna av, mötet avlöpte på ett tillfredsställande sätt. Besiktningsmannen var trevlig men något kärv i sin framtoning. Vi skildes som vänner och Trajan kan även fortsättningsvis framföras utan fara på allmän väg.

Kommunikationssystemet fungerar tillfredsställande, det betyder att lamporna lyser och tutan tutar.

De engelska trumbromsarna är i gott skick och man har uppskattat retardationsförmågan till 6 meter per kvadratsekund. Oklart för mig vad det betyder, ska fråga nästa gång.

Ja så mycket mer är det inte att säga mer än att det regnade lite.