Glöm Carpe Diem nu är det Memento Mori som gäller.