Finns det ett orsakssamband mellan ekonomisk utveckling i samhället och höjden på motorcyklarnas styren och längden på de framgafflar som är populära vid olika tidpunkter? Ja det verkar så. Under sextitalet så var det låga clip-on och strama , strikta caféracers som var på modet. Ledordet var race. Det ledde senare fram till 70 talets oljekris och nedgång i ekonomin. Under detta turbulenta decennium kom choppern starkt på frammarsch, hojar byggda med lekfullhet och utan respekt för traditioner och goda köregenskaper. I denna anda föddes det glada 80 talet med ett aldrig tidigare skådat uppsving för ekonomin. Tidigt 90 tal, då byggdes låga hojar med dragbars och feta bakdäck, inspirerade av hojar på strippen. Återigen var ledordet racing. Strax därpå hade vi en finanskris. Som ett brev på posten. I nutid kan vi se samma mönster, det blev en stark revival för caféracers strax innan alla världens bubblor brast 2008 och börsernas värden halverades. En krasch som ekonomin fortfarande håller på att hämta sig ifrån. Det som är glädjande att se just nu, är att intresset för att bygga genuina, traditionella och klassiska haschmoppar i sjuttiotalsstuk växer sig allt starkare.

Man kan ju aldrig göra några säkra förutsägelser om framtiden. Men detta pekar på att vi går mot ljusare tider, och att det finns en klar samhällsnytta med att bygga chopper.