rensad

Bobber enligt wikipedia ”Ordet bobber betecknade initialt motorcyklar med avkapad bakskärm. Hästar vars tagel var kapat i höjd med själva svansen eller kupering av hundsvansar kallas på engelska bobbed tail, därav Bobber”.

Nu har jag börjat rensa bakdelen på hojen. Jag har klippt elen till bakljuset som tagits bort och plockat bort pakethållare, sadel, skjutspinnar och nedre delen av bakstänkan vid gångjärnet. Ser bra ut tycker jag, nu kan man skönja de linjer jag vill att hojen ska få.  Det var ett intressant arbete, inte en bult eller mutter som följde någon som helst standard. Det kunde sitta whitworth bredvid UNF eller millimeter. man har tagit vad man hade till hands när man har reparerat hojen genom åren helt enkelt. Det är lite som en arkeologisk utgrävning att plocka isär ett fordon från femtitalet.