Hög livskvalitet är bättre än hög levnadsstandard.

Fredag! Kör hårt!