”Varning: Innan du fyller dina dagar med fysisk inaktivitet, kontakta din läkare. Stillasittande är onormalt och farligt för din hälsa. ”  Frank Forencich