Foto. Den mycket trevlige men för mig okände man som stod näst i tur att besiktiga sin motorcykel

Det sägs att det kanske kommer nya regler för besiktning av gamla fordon. Att motorcyklar äldre än 40 år kan bli besiktningsbefriade från och med nästa år. Så det kändes lite högtidligt att visa upp den lilla gröna för besiktningsmannen i veckan. Kanske för sista gången. Om förslaget går igenom.