Den här hojen skulle jag vilja kommentera med ett, något omgjort, citat ur filmen Wild At Heart:

Idiot Punk: Your bike  looks like a clown.

Sailor: For me it’s a symbol of my individuality, and my belief… in personal freedom.