Om GARAGEKULTUR

Vad är Garagekultur? Inte vet jag. Jag kan väl inte veta allt. Kanske doften av använd motorolja och bränd metall. Balett med hjullastare? Rastlösa själar som skruvar sig fram genom livet. Kustom. Kurviga vägar. Långa framhjul och korta burkar. Ett steg framåt och två tillbaka. Rock och BaRock. Tankar om livet.